AFRIKAANS
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Hallo
Good morning - Goeiemôre
Good afternoon - Goeiemiddag
Good evening - Goeienaand
Good day (sir/madam/ladies and gentlemen/Jan) - Goeiedag (meneer/mevrou/dames en here/Jan)
How are you? - Hoe gaan dit met jou? (More respectful: Hoe gaan dit met u?)
I am fine. - Dit gaan goed met my.
Fine, thank you. - Goed dankie.
Goodbye - Totsiens
Nice to meet you. - Aangename kennis.
Good luck - Voorspoed
Have a safe journey. - Veilige reis.

Expressions
yes - ja
no - nee
please - asseblief 
thank you - dankie
help - help
danger - gevaar
emergency -  noodgeval
excuse me - verskoon my
I am sorry. - Ek is jammer.
I love you. - Ek is lief vir jou.

Questions / sentences
Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Aanvaar u (kredietkaarte/reisigerstjeks)?
How much is this? - Hoeveel kos dit?
I want ... - Ek wil ... hê.
I'm looking for ... - Ek is opsoek na ...
What are you doing? - Wat doen jy?
What is that? - Wat is dit daardie?
What is the time? - Hoe laat is dit?
What is this? - Wat is dit?
Where are you going? - Waarheen gaan jy?
Where is ...? - Waar is ...? 
(bank - bank / doctor - dokter / dentist - tandarts / garage - motorhawe / hotel - hotel / pharmacy - apteek / police station - polisiestasie / post office - poskantoor / railway station - spoorwegstasie / restaurant - restourant / toilets - toilette / winkel - shop)

Numbers
1 - one - een
2 - two - twee
3 - three - drie
4 - four - vier
5 - five - vyf
6 - six - ses
7 - seven - sewe
8 - eight - agt
9 - nine - nege
10 - ten - tien
11 - eleven - elf
12 - twelve - twaalf
13 - thirteen - dertien
14 - fourteen - veertien
15 - fifteen - vyftien
20 - twenty - twintig
21 - twenty one - een en twintig
22 - twenty two - twee en twintig
50 - fifty - vyftig
100 - hundred -honderd 
1000 - thousand - duisend

Days of the week
Sunday - Sondag
Monday - Maandag
Tuesday - Dinsdag
Wednesday - Woensdag
Thursday - Donderdag
Friday - Vrydag
Saturday - Saterdag

Months of the year
January - Januarie
February - Februarie
March - Maart
April - April
May - Mei
June - Junie
July - Julie
August - Augustus
September - September
October - Oktober
November - November
December - Desember

Computers and Internet terms
(For a more complete list, go to: http://www.geocities.com/Wellesley/5897/le06.html)
computer - rekenaar
e-mail - e-pos
e-mail address - e-posadres
Internet - Internet
Internet café -  Internetkafee
Internet service provider - Internetdiensverskaffer
website - webwerf
website address - webwerfadres
web page - webblad


SAlanguages.com : Afrikaans© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com