Bayaan-ud-djyn


Extract from one of the first "Afrikaans translations" made from an Arabic text written phonetically in Afrikaans using Arabic characters.

Arabic transliteration:
"an terek die fingars dijoer die baart ghalaik ghasiegh waas es sunnat an terek die fingars
dijoer die fingars ghalaik handie waas es sunnat an terek die linker hand sain pankie fan
oeuander dejoer die toeuantjies beghent fan die rieghter foet sain gilain toeuantjie tot
naddielinkar foet sain toeuantjie ghalaik waas foetjie es sunnat det es reigh fatwa"

Rewritten in standard Afrikaans:
"en (om te) trek die vingers deur die baard tegelyk met gesig was is gebruik; en (om te)
trek die vingers deur die vingers tegelyk met hande was is gebruik; en (om te) trek die
linkerhand se pinkie van onder deur die toontjies beginnend van die regtervoet se
kleintoontjie tot na die linkervoet se toontjie tegelyk met voete was is gebruik; dit is die
regte beslissing; ..."

English translation
"When the face is washed, it is the correct decision to also pull the fingers through
the beard; and when the hands are washed, fingers are pulled through the fingers and
when the feet are washed start at the small toe of the right foot to the small toe of
the left foot by pulling the pinkie from the the bottom through the toes..."


SAlanguages.com : AfrikaansJ. Olivier (2009)
SAlanguages.com